MUHTARLAR TOPLANTISI YAPILDI
 
İlçenin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıya ilçemiz Kaymakamı Sayın Mehmet Şerif OLÇAŞ, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, , Kurum Amirleri ve Muhtarlar katıldı. Yapılan toplantıda muhtarlar ihtiyaç ve sorunlarını dile getirerek sorunların çözümü için kurum amirleriyle karşılıklı istişare yapıldı.
Toplantıda Kaymakam Mehmet Şerif OLÇAŞ, ilçenin sorunlarını masaya yatırmak, kurum amirleri ve muhtarlarla istişare ederek çözüme kavuşturmak amacıyla toplantı düzenlediklerini belirterek, muhtarların mahallelerimiz ve o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini ilgili kurumlara iletmek ve takibi konusunda, aynı zamanda kurumlarımızın mahallelere yönelik çalışmaları ve duyuruların aktarılması konularında önemli bir görev ve sorumluluğa sahip oldukları hatırlatılarak özellikle fakir ve ihtiyaç sahibi insanların, ilgili kurumlara yönlendirilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.  Ayrıca ilçemizin turizm noktasındaki potansiyelinin tanıtılması, okula gitmeyen ve devam etmeyen öğrencilerin durumları görüşüldü.
Toplantıda Eğitim alanında çocukların okula devamı ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması, okula devam etmeyen çocukların sebeplerinin araştırılması, maddi imkânlar sebebiyle devam etmeyen öğrencilerin bilgilerini gerekli mercilere bildirilmesi gerektiği,
Köylerde olup ta tespit edilemeyen ihtiyaç sahibi olan fakir ve muhtaç kişilerin başvurularının S.Y.D.V Başkanlığına yapılmasının sağlanması,
İlçe Devlet Hastanemizin ve Toplum Sağlığı Merkezinin yürüttüğü mobil sağlık hizmetleri ile yatalak hastaların bakımı konusunda çalışmalar daha özverili devam ettirilmesi,
 Tarım Müdürlüğünde çeşitli konularda gerek Kırsal Kalkınma gerekse GAP idaresine sunulacak projeler varsa bu konuda Tarım Müdürlüğünde bulunan arkadaşlar ile koordineli çalışılması gerektiğine bu vesileyle daha faydalı olunabileceği, bunun yanında zirai ve teknik konularda ihtiyaç duyulan bilgileri her zaman alınabileceği,
İlçemizde grup yolları başta olmak üzere bozuk olan köy yollarının taleplerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmesi için ilçemiz Kaymakamlığına başvurulması gerektiği belirtilmiştir.